Cena Křesadlo pro naše dobrovolníky


Cena "Křesadlo" za rok 2015 - ocenění pro naši dobrovolnici paní Zlatuši Hejkalovou - http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1480

Cena "Křesadlo" za rok 2009 - ocenění pro naší dobrovolnici paní Marii Voralovou - http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=448&nArticleID=342&nLanguageID=1