Loutky v nemocnici


Děti hospitalizované na dětském oddělení naší nemocnice poprvé 13. dubna 2016 přivítaly „Loutky v nemocnici“.

Jedná se o občanské sdružení, které se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Sdružení působí v naší republice již pátým rokem a zasazuje se o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček pomáhají v procesu uzdravování a snaží se otevírat prostor ke hře a komunikaci o prožívané realitě. Dramaterapie je jedinečná technika vycházející ze spojení divadelních prvků a skupinové práce vedoucí k „nedivadelním" účelům. Jejím cílem není umělecká hodnota či estetický zážitek. Každý, kdo se dramaterapie účastní, má možnost si hrát, prožívat všelijaké situace a příběhy, vstupovat do různých rolí a zažívat nová dobrodružství.  Během lekce dramaterapie je téměř vše možné -  můžete se stát králem, princeznou, šaškem, moudrou čarodějkou nebo slavným detektivem. Techniky a aktivity vycházející z dramaterapie odbourávají stres, přinášejí nové podněty a vedou ke zlepšení komunikace, uvolnění, atd.

"Loutky pořádají představení jak pro více dětí, tak individuálně u lůžka nemocných pacientů. Loutky v každém případě měly u dětí velký úspěch a umožnily dětem na chvíli zapomenout na stesk po domově i bolest," sdělila vrchní sestra dětského oddělení Mgr. Jana Niederlová.