Regulační poplatek


Pacient -pojištěnec hradí regulační poplatek za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele, pokud nedojde k následnému přijetí do lůžkové péče. Od 1. 1. 2015 je pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč.