UMĚLÉ UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ


Umělé ukončení těhotenství je zákrok, kterým se zabraňuje dalšímu vývoji plodového vejce. V současnosti nabízíme dvě varianty - potratovou pilulku a chirurgický zákrok.

Potratová pilulka - pro více informací klikněte

Těhotenství je možno ukončit u ženy, která o to požádá, do 12 týdnů bez zdravotní indikace nebo ze zdravotních důvodů,jestliže je ohrožen život nebo zdraví ženy nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. Po uplynutí 12 týdnů lze uměle přerušit těhotenství, je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo je plod neschopen života. Z genetické indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.
Umělé ukončení těhotenství podléhá povinnému hlášení.
Umělé ukončení těhotenství na vlastní žádost bez zdravotní indikace – jedná se o výkon hrazený pacientkou, která o něj požádala.
Výkon  se provádí ve zdravotnickém zařízení v krátkodobé celkové anestezii za průběhu krátkodobé hospitalizace (nullipary)  a nebo sledování na stacionáři.

Jak bude výkon proveden?

Technika výkonu se liší podle délky trvání těhotenství:
  • do 8. týdne -  dilatace hrdla děložního v celkové anestezii po předchozí dezinfekci zevního a vnitřního genitálu a  následné odsátí plodového vejce – vakuumaspirací (+ ev. kyretáž)
  • od 8. do 12. týdne v celkové anestezii po předchozí dezinfekci zevního a vnitřního genitálu se odstraňuje plodové vejce vakuumaspirací s připojením  kyretáže
  • od 12. do 24. týdne se aplikují lokálně nebo celkově prostaglandiny a po vypuzení plodového vejce se provede revize dutiny děložní tupou kyretou
interupce.JPG
Získaný materiál se zasílá k histologickému vyšetření.

Jaké komplikace mohou nastat?
  • bezprostřední – výrazná krevní ztráta, poranění hrdla děložního, perforace těla děložního (spojené s ev. dalším poraněním orgánů v malé pánvi – močový měchýř, střevo, velké cévy)
  • časné komplikace, které se diagnostikují  do 6. týdnů po zákroku- zánětlivé komplikace(endometritis, parametritis, adnexitis), selhání metody s následným pokračováním těhotenství, rezidua plodového vejce po výkonu, nerozpoznání ev. mimoděložního těhotenství
  • pozdní následky diagnostikované po 6 týdnech po zákroku: záněty vnitřních rodidel, poruchy menstruačního cyklu, psychické a sexuální změny (tzv. postinterupční syndrom),poruchy fertility (sterilita, infertilita)
S čím je nutno dále počítat?
  • při velkém krvácení je nutno počítat s krevní transfůzí,která přináší rizika typická pro krevní transfúzi
  • infekce, které již nastaly a nebo zákrok komplikovaly jsou léčeny antibiotiky, ojediněle si vyžádají další zákrok

zpět