Omezení dopravy a parkování v areálu nemocnice


Další omezení v areálu nemocnice pocítí pacienti i zaměstnanci od úterý 29. března 2016. Začíná první část budování nového domova pro seniory v areálu nemocnice. Ten bude postaven místo budovy číslo 10, kde dosud sídlí oddělení dlouhodobě nemocných a plicní. V souvislosti s budováním přeložek sítí a energetického koridoru dojde k omezení parkování v okolí budovy číslo 10 a uzavření parkoviště vedle budovy číslo 18 (archiv). Toto omezení bude platné až do dokončení budovy nového Domova pro seniory. 

"V příštím týdnu budou zahájeny práce na přeložení všech sítí, které vedou přes budoucí zastavěnou plochu nového Domova pro seniory. Jedná se o přeložku kabelů elektrického vedení z hlavní trafostanice do hlavní rozvodny umístěné v budově prádelny a vybudování energetického koridoru vedle budovy číslo 10. Ten nám zajistí odpovídající propojení se sousedními budovami pro další období," sdělil technický náměstek Josef Tvrdý.

Součástí této stavby bude také kompletní rekonstrukce vozovek, chodníků a zeleně v této části nemocnice. Investorem uvedených úprav a rekonstrukce budovy číslo 13 (stará ortopedie) je zřizovatel Kraj Vysočina.

Z uvedeného důvodu žádáme pacienty i zaměstnance nemocnice o pochopení. Počet parkovacích míst tím bude omezen cca o 40. Vjezd do areálu bude regulován pracovnicemi recepce, které ovládají vjezdovou závoru. Žádáme všechny, aby v maximální míře využívali parkovací místa mimo areál nemocnice, dále pak místa na parkovišti v Rozkošské ulici a na hlavním parkovišti v areálu nemocnice.

Děkujeme Vám za pochopení.