Hasiči čtou dětem!


I v letošním roce se malí pacienti hospitalizovaní na dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod dočkali návštěvy profesionálních hasičů. Čtení na dobrou noc se uskutečnilo v úterý 8. března 2016 v 17:30 hod. Knihy ke čtení  jako každý rok zapůjčíli zaměstnanci Krajské knihovny Vysočina.

Smyslem projektu je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici pohádkou po obědě a na dobrou noc z vybraných knih a podpořit akci Celé Česko čte dětem! Ta vznikla na podporu uvědomění si velkého významu pravidelného čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. A kdy jindy podobnou akci uspořádat, než v  Březnu - měsíci knihy. Návštěva hasičů je spojená s ukázkou vybavení hasičů, povídáním o jejich práci a děti také dostávají drobné dárky na památku.

Hlavní snahou je motivovat rodiče k pravidelnému čtení knížek dětem a zpestřit jim pobyt v nemocnici.  „Rozhodně si jako lékaři všímáme skutečnosti, že dnešním trendem je pustit dětem televizi, počítač nebo jim dát do ruky mobilní telefon s hrami. A to i při hospitalizaci v nemocnici. Vytrácí se pak tolik důležitý prvek komunikace mezi rodiči a dítětem, „ říká emeritní primář dětského oddělení MUDr. Václav Miláček.