HYSTEREKTOMIE - ODSTRANĚNÍ DĚLOHY


Hysterektomii (odstranění dělohy) provádíme, jestliže z předchozích vyšetření vyplývá nutnost jejího odstranění.

Kdy je odstranění dělohy nutné?
 • při tvorbě nezhoubných nádorů – myomů, které nelze odstranit jednotlivě
 • při podezření na jiná onemocnění dělohy, která by Vás mohla ohrozit na životě
 • při předstupních rakovinového bujení děložní sliznice
 • při zhoubném nádoru:
       a)  čípku
       b)  těla děložního
 • při neztišitelných krváceních
hysterektomie.JPG

 

 

 

 

 

 

Jak se odstranění dělohy provádí?
 • řezem přes přední stěnu břišní (abdominálně)
       - podélným
       - příčným
 • přes pochvu (vaginálně)
 • laparoskopicky
V některých případech jsou provedeny i tyto doplňující výkony:
 • odstranění dělohy společně s vejcovody a vaječníky
 • dtto se spádovým lymfatickými uzlinami
 • další blíže specifikovatelné výkony 

hysterektomie1.JPG hysterektomie2.JPG

 

Jak bude výkon proveden?

Řezem přes přední stěnu břišní (abdominálně) -  podle závažnosti onemocnění se volí buď podélný, nebo příčný řez rozdílné délky. Po protětí všech vrstev břišní stěny je dělohy uvolněna od močového měchýře a závěsných vazů. Odstranění dělohy z dutiny břišní se děje buď po částech nebo vcelku. Po operaci bývá zavedena krátkodobě drenáž dutiny břišní. Zhojení jizvy nastává zpravidla do 1 týdne.

Odstranění přes pochvu (vaginálně)
- probíhá obdobně, pochva je po operaci uzavřena jizvou. V průběhu několika pooperačních týdnů může docházet ke zmnoženému výtoku s příměsí krve.

Laparoskopicky - za pomoci optiky a speciálních nástrojů je děloha uvolněna stejným způsobem, jak v předchozích případech, nástroje jsou zavedeny do břišní dutiny 3-4 vpichy, dutina břišní je naplněna plynem, který je po ukončení výkonu vypuštěn. Po uvolnění dělohy následuje její odstranění pochvou, tak jak bylo popsáno v předchozím případě.


U zhoubných nádorů je někdy nutno kombinovat operaci s dalšími výkony, tj. odstraněním spádových mízních uzlin v oblasti velkých cév malé pánve a závěsného aparátu děložního. Tyto operace jsou zatíženy vyššími pooperačními riziky, jsou technicky náročné. Je nutno počítat zejména se ztíženým močením v průběhu prvních dvou pooperačních týdnů, ve velmi řídkých případech s dlouhodobým postižením močového měchýře. Velmi vzácně se mohou po odstranění uzlin vyskytnout otoky dolních končetin.

Současné odstranění vejcovodů a vaječníků se děje buď jako plánovaná operace, nebo zřídka vyžaduje-li to nález, který byl zjištěn v průběhu operačního výkonu. Následkem této operace je nedostatečné zásobení hormony, které je nutno po operaci užívat.

Nejčastější komplikace:
 • poškození vývodových cest močových, cév v malé pánvi, tenkého a tlustého střeva
 • při krvácení z možného poranění velkých cév v dutině břišní je nutno počítat s krevní transfúzí, která přináší rizika typická pro krevní transfúzi
 • po operaci může nastat krátkodobé zhoršení vyprazdňování močového měchýře
 • infekce, které nastaly již před operací a nebo operaci komplikovaly, jsou léčeny antibiotiky, ojediněle mohou končit následnou operací
 • ve velmi vzácných případech může po operaci dojít k neprůchodnosti střevní (ileu) , nebo cévní (trombóze a následné embolii), kde oba tyto stavy mají složitější příčiny a vyžadují další léčbu
 • nedokonalé zhojení kožní jizvy nastává rovněž velmi vzácně a lze je upravit následnou plastickou operací
S čím je nutno počítat těsně po operaci?
 • stížené vylučování moči
 • dočasné zhoršení průchodnosti střevní
 • otok v místě rány
 • v případě větší krevní ztráty nutnost krevní transfúze, nebo jiných krevních derivátů
Následky operace?
 • žena po odstranění dělohy již nemůže otěhotnět a nemá pravidelná krvácení
 • po rozsáhlejších výkonech může dojít k sestupu pahýlu pochvy

zpět