Canisterapie na ODN a dětském oddělení


Na oddělení dlouhodobě nemocných jsme v lednu 2016 obnovili canisterapii. Canisterapie probíhá pravidelně každé pondělí (st. A) a čtvrtek (st. B) odpoledne mezi 14. až 15. hodinou. Pacienty navštěvuje australský ovčák – fenka jménem Bambulka za doprovodu své paničky Hanky Dvořákové, která studuje střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Se svou fenkou je od roku 2015 členkou skupiny Cantes. Pravidelně probíhá canisterapie také na oddělení dětském. 

„V listopadu 2015 jsme úspěšně složily canisterapeutickou zkoušku a získaly tak certifikát a průkazku canisterapeutického psa. Jinak Bambulka je dvouletá fenka a již má za sebou několik úspěchů i v mezinárodních soutěžích psů v Srbsku, Maďarsku a Chorvatsku,“ sdělila její majitelka Hanka Dvořáková.  Canistarepii dle svých slov považuje za náročnou po stránce emoční i časové. Avšak jako jednoznačné pozitivum vidí skutečnost možnosti komunikace s pacienty a smysluplnost této činnosti.  Canistarepie byla na ODN přerušena na začátku roku 2015. Canisterapeuté dochází do nemocnice bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, za což jim patří velké poděkování.

Canisterapie je z latinského slova canis = pes a terapie = léčba.
Je dokázáno, že pes dokáže vyvolat dobrou náladu i tam, kde jí je nedostatek. Podporuje verbální i neverbální komunikaci, hrubou i jemnou motoriku.
 

Kontakt se psem představuje rozptýlení pro starší pacienty, kteří trpí depresí, ale i pro ty, kteří se cítí opuštěně. Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta ve spolupráci se zaměstnanci nemocnice. Terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem tak, aby snížil jeho nesmělost nebo uzavřenost. Dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží pacienta.

U pacientů na ODN má canisterapie velice pozitivní účinky na psychiku i na motoriku. „Pacientům se návštěva pejska moc líbí. Bambule vykouzlila nejeden úsměv na tváři a v momentě dala zapomenout, alespoň na chvíli, všem trápením a bolestem,“ hodnotí návštěvy sociálně-zdravotní pracovnice nemocnice Mgr. Kamila Mrtková.

Pravidelné návštěvy canisterapeutického psa na dětském oddělení se staly oblíbenou aktivitou, která u dětí budí úsměv na tváři a probíhá i u pacientů na dětské JIP. Provádí ji zde již třetím rokem paní Veronika Šanderová s fenkou kolie Meggi.

 
 
Canisterapie:

·         Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku

·         Podněcuje verbální i neverbální komunikaci

·         Rozvíjí orientaci v prostoru a čase

·         Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti

·         Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou

·         Psi podněcují ke hře a k pohybu

·         Psi mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, petra.cerno@onhb.cz