Rekonstrukce a demolice dvou pavilonů


Jaké stavební akce  nás čekají v letošním roce?

V prosinci 2015 započala rekonstrukce pavilonu č. 13 - bývalá ortopedie, která potrvá až do podzimních měsíců. Zároveň v areálu nemocnice dojde k demolici pavilonu 10 a výstavbě nové budovy pro sociální služby. Z tohoto důvodu lze očekávat od poloviny letošního roku omezení parkovacích míst i omezení přístupnosti části nemocničního areálu. V měsíci červnu 2016 by také mělo dojít k přestěhování jedné stanice oddělení dlouhodobě nemocných a plicního oddělení do náhradních prostor.

Na podzim 2016 by pak měl pacientům začít sloužit moderní objekt - pavilon 13 - nacházející se za budovou ředitelství a infekčního oddělení, kde budou obě oddělení umístěna a vytvořen také ambulantní sektor. Rekonstrukce pavilonu v hodnotě cca 72 milionů Kč bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina. Přestavbou vzniknou odpovídající prostorové a hygienické podmínky pro léčbu pacientů. Současně bude uvolněn pavilon 10, kde se obě oddělení nachází dosud, pro sociální účely.

Demoliční práce související s pavilonem 10 by měly být zahájeny v letních měsících. Díky stavbě nového pavilonu pak dojde zároveň k vytvoření nových parkovacích a komunikačních ploch.

Kromě těchto dvou stavebních akcí plánuje naše nemocnice také další investiční akce v podobě rekonstrukce centrálního zdroje chladu pro hlavní objekt nemocnice. V plánu pro letošní rok je dále příprava úpravy operačních sálů a porodních boxů gynekologicko-porodnického oddělení a příprava projektu na rozšíření a dovybavení perinatologického centra dětského oddělení.

A co se nám podařilo v roce předchozím / 2015/?

1) Dokončení rozšíření parkoviště před hlavní budovou NHB a jeho kolaudace.

2) Rekonstrukce šesti výtahů v hlavním budově nemocnice.

3) Vestavba nového pooperačního pokoje, úprava sociálního zařízení a oprava

pacientských ramp na celém dětském oddělení.

4) Úprava operačního sálů číslo 3 a 4 včetně montáže automatických

posuvných dveří a výměny nábytku v sousedních místnostech.

5) Realizace úprav sociálních zařízení na ortopedickém a chirurgickém oddělení.

6) Rekonstrukce chodníků u hlavní budovy nemocnice a u parkoviště před

rehabilitací.

7) Výměna napájecí a odkalovací nádrže parního kotle v kotelně.

8) Montáž chladících jednotek do laboratoří transfúzního oddělení a na stanici

DI chirurgického oddělení.