Prezentovali jsme se na JOBStart


Veletrh pracovních příležitostí na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě byl příležitostí i pro nás. Získat nové posily do pracovního týmu je aktuálním tématem, kterému věnujeme velkou pozornost. V současné situaci již řada českých nemocnice hlásí a pociťuje nedostatek nelékařských, ale zejména lékařských profesí.

Prezentovali jsme se spolu s dalšími zhruba dvaceti firmami a institucemi v kraji. Studenti se ptali především na možnosti praxe, budoucího zaměstnání, na benefity, apod. Naše prezentace neprobíhala jen "u stolku", ale tým zaměstnanců nemocnice se snažil zejména osobní komunikací předávat důležité informace. Natočili jsme i  aktuální filmový spot o naší nemocnici - s našimi zaměstnanci, a to jak v podobě pracovní, tak i v pozicích pacientů. "Po prezentaci jsme zklidili  i potlest. Aula byla plná studentů, což nám dává naději, že v téhle době je stále zájem jít studovat obor všeobecná sestra a porodní asistentka a že bude i zájem uplatnit své znalosti v nemocnicích Kraje Vysočina," sdělila své pocity náměstkyně pro ošetřovateslkou péči PhDr. Lada Nováková.

Aktuální nabídka  volných pracovních míst je k dispozici  na: http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=365&nArticleID=1171&nLanguageID=1