BOLESTI BŘICHA


Dětské koliky jsou neurčitě definované potíže v časném kojeneckém věku, postihující asi 1 z 10 kojenců. Projevují se epizodami výrazné dráždivosti a bolestí břicha se zvedáním nohou. Projevy jsou vázané na jídlo, objevují se v druhé polovině krmení a ustávají po skončení jídla. Bývají horší odpoledne a večer. Epizody bolesti bývají provázeny plynatostí. Potíže většinou ustupují ve 3 měsících, ale ne vždy. Kolikami trpí děti kojené i uměle živené.

Vyšetření spočívá ve zjištění jiných příčin (hlad, žízeň, infekce močových cest a zánět středního ucha). Alergie na bílkovinu kravského mléka mohou být příčinou kolik u některých dětí. U kojených dětí někdy pomůže vyloučení mléka z jídelníčku matky.

 Funkční opakující se záchvatovité bolesti břicha

O funkčních opakujících se bolestech břicha hovoříme, pokud má pacient nejméně 3 epizody bolestí během 3 měsíců. Tyto bolesti dítě omezují v jeho přirozené aktivitě. Postihují děti ve věku 4 – 16 let, nejčastější začátek bývá v 5 – 8 letech, vznik potíží po 14. roce je méně častý. Opakující se bolesti břicha jsou pozorovány asi u 10 – 15% dětí, častěji u děvčat. Jedná se o onemocnění, které má záchvatovitý charakter. Ke vzniku bolestí přispívá psychická i fyzická zátěž dítěte. Udává se genetická predispozice – úzkostlivost, neprůbojnost, malé sebevědomí a vliv okolního prostředí (rodina, škola).

 Děti směřují bolest kolem pupku, bolest nikam nevyzařuje a charakteristický je záchvatovitý charakter. Bolest je závislá na jídle, stolici a celkové aktivitě dítěte, neobjevuje se v noci. Děti často nejsou schopny popsat charakter bolestí. V době potíží mají absence ve škole, v době bez potíží jsou normálně aktivní, zvláště ve dnech bez školní docházky.

 Nejčastější vyšetření:
  • krev
  • moč
  • stolice
  • rentegnologické vyšetření – ultrazvuk
  • gynekologické vyšetření u dívek
  • psychologické vyšetření

Léčba je dlouhodobá a vyžaduje dobrou spolupráci s pacientem a  jeho rodiči. Rodiče musí vědět, že bolest je reálná a je způsobena  aktivitou trávicího traktu při zvýšené vnímavosti nebo přecitlivělosti na normální i stresové podněty. Nebývá prokázáno žádné onemocnění orgánů. Je třeba zhodnotit provokující faktory, často upravit stravu a životosprávu, ovlivnit okolní prostředí. Rodiče musí podporovat dítě, a nikoliv bolest. Při změně charakteru bolestí je třeba dítě znovu vyšetřit. Pravidelná návštěva školy je nutrná. Někdy je vhodná pomoc psychologa nebo dětského psychiatra.
Není prokázána účinnost farmakologické léčby.

zpět