Den hlasu - 16. dubna 2015


Dne 16. dubna jsme v rámci Dne hlasu nabízeli pacientům konzultaci s lékařem a základní vyšetření hlasivek.  Lékaři ORL oddělení byli jako každý rok k dispozici po celý den na ORL ambulanci, aby pomohli odhalit zda klienti netrpíte onemocněním hlasivek či jakoukoliv poruchou hlasu. " Přicházeli zejména pacienti s funkčními poruchami hlasu, s pocity zastřeného hlasu a podobně. U většiny jsme se domlouvali na dalším postupu v rámci naší ambulance. Jednu pacientku jsme odeslali na konzultaci do Hlasového centra v Praze," zhodnotila výsledek preventivní akce MUDr. Hana Herzánová.

Světový den hlasu je osvětová iniciativa, jejímž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a zlepšit prevenci poruch hlasu. Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Pro milióny lidí po celém světě je hlas pracovním nástrojem. Problémům s hlasivkami se dá předcházet. V případě chrapotu, který trvá déle než tři týdny, by lidé měli navštívit specialistu – laryngologa či foniatra, kteří jsou schopni zjistit jeho příčinu. Včasné zjištění rakoviny hlasivek či jiných nemocí hrtanu dává šanci nemocného vyléčit a provést léčbu s minimálním dopadem pro organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace veřejnosti a zlepšit péči a obecnou znalost lidí o lidském hlasu.

Oddělení ORL- otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - se zabývá problematikou diagnostiky a léčby onemocnění horních dýchacích cest, hlasového ústrojí, tracheobronchiálního stromu, cest polykacích a přilehlého lymfatického systému, slinných žláz, štítné žlázy a smyslových orgánů sluchu, rovnováhy, čichu a chuti. Naše ORL oddělení má těsný vztah a společné pracovní oblasti s dalšími obory, jako chirurgie, plastická chirurgie, čelistní a obličejová chirurgie, plicní lékařství, neurologie, atd. Součástí ORL oboru je foniatrie.

V naší nemocnici nabízíme komplexní diagnostika ORL onemocnění s důrazem na moderní vyšetřovací postupy a zároveň široké spektrum operací prováděných
mikrochirurgickou a endoskopickou technikou především v celkové anestézii.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, petra.cerno@onhb.cz