CHEMOTERAPIE


 Chemoterapie znamená aplikaci protinádorových léků – cytostatik.

Typy protinádorové léčby

Chemoterapii lze aplikovat v různých fázích nádorového onemocnění. Jednak po chirurgickém zákroku, kde snižuje riziko vzniku recidivy nemoci, neboť ničí mikroskopická, pro chirurga neviditelná ložiska v místech hlavního nádoru. Také nádorové buňky, které se uvolní v průběhu odstraňování nádoru z těla, jsou touto léčbou zničeny. V některých případech podáváme chemoterapii ještě před operačním zákrokem ve snaze zmenšit nádor a umožnit jeho lepší odstranění. Pokud je onemocnění pokročilé, podáváme chemoterapii ve snaze zpomalit jej. V léčbě nádorů krevního systému je chemoterapie hlavní léčebnou metodou.

Podání chemoterapie

Na našem oddělení je chemoterapie aplikována pouze ambulantně. Chemoterapie se nejčastěji aplikuje ve formě nitrožilních infuzí cestou periferních žil nebo dlouhodobějších žilních přístupů ( PICC, chemoporty) K déle trvajícím chemoterapiím využíváme domácí infuzory.

Některá cytostatika aplikujeme přímo cíleně k postiženým orgánům např. do močového měchýře (laváž). Léčebná schémata jsou pro každý nádor různá , s různým počtem aplikovaných cytostatik a různým časovým rozvržením. Dané léčebné schéma je vždy s pacientem event. s jeho rodinou podrobně probráno. Aplikace je prováděna v cyklech s různě dlouhou pauzou mezi dvěma cykly. Celkový počet cyklů je většinou 6 - dle zvoleného schématu. Celková doba cytostatické léčby je většinou kolem ½ roku.

Nežádoucí účinky cytostatické léčby – nejčastěji se vyskytující:

• nevolnost a zvracení - vlivem vysoce účinných léků aplikovaných před vlastní aplikací a event. i po aplikaci ke zvracení nedochází. Zde je nutná spolupráce pacienta – v průběhu aplikace chemoterapie zvolit lehkou stravu, hojně tekutin bez „bublinek“, nepít alkohol

• změny krvetvorby -dochází k poklesu především bílých krvinek , které přináší pro pacienta větší náchylnost k infekcím. Pacientům je doporučeno vyhýbat se kolektivu lidí (obchody , divadla ), odpočívat a zvýšit přísun vitamínů. K největšímu poklesu krvinek dochází 7-14 den po aplikaci. Při změně stavu pacienta – teplotě , nachlazení je nutné informovat lékaře. Při teplotě nad 38st.C , výrazném snížení bílých krvinek jsou pacientovi aplikovány podkožní injekce s cílem překlenout období hlubokého poklesu krvinek. K event. poklesu krevních destiček dochází kolem 10-15 dne , výrazné snížení se může projevit krvácením z nosu, do moči (narůžovělá moč), stolice, kůže, očních spojivek apod. O tomto příznaku je vždy nutné informovat ošetřujícího lékaře.

• ztráta vlasů – není pravidlem u každého léčebného schématu. Ztráta vlasů je pouze dočasná

• záněty dutiny ústní - projeví bolestmi při polykání, v závažnějších případech afty. Bílý povlak může ukazovat na vznik plísňového onemocnění. Pokud tento nežádoucí účinek omezuje příjem tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře

Pojmy se kterými se v průběhu chemoterapie můžete setkat:

Série  chemoterapie  = 1 léčebný cyklus např. Den 1-5 ( dny kdy probíhá chemoterapie např. od pondělí do pátku ) a 3 týdny pauza (poté se opět opakuje Den 1-5 a 3 týdny pauza….)
„Kapačka“ – infuze
KO+ diff. = krevní obraz s diferenciálem (rozpočtem bílých krvinek),  PICC (peripherally inserted central catheter)

Kam se obrátit s dotazy?

tel. 569 472 513, 569 472 514

e-mail:ivana.havlickova@onhb.cz

zpět