ZAVEDENÍ (IMPLANTACE) TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU


Implantace trvalého kardiostimulátoru je zavedenou metodou a na našem pracovišti  se standardně provádí od roku 1993 v počtu asi 60 kardiostimulátorů ročně.

Srdeční stimulace je indikována  při nepravidelné nebo příliš pomalé činnosti srdce, kterou odborně  nazýváme bradykardie-je první metodou léčby. Existuje mnoho příčin, pro které dochází k poruchám přirozeného a pravidelného srdečního rytmu (např. infarkt myokardu, zánět atd.) nebo se jedná o změny vyvolané věkem. Srdce může tlouci nepravidelně nebo příliš pomalu, není schopno správně přizpůsobit svůj rytmus námaze či stresu a objeví se například závratě , nevolnost, slabost či krátkodobá porucha vědomí. Krátkodobá porucha vědomí se nazývá synkopa. Srdce není schopno plnit svou základní funkci - dodat dostatek krve do všech orgánů těla - hlavně však mozku.
Pomocí kardiostimulátoru jsou na srdeční svalovinu přenášeny malé, přesně časované elektrické impulsy, které vyvolávají pravidelné stahy srdce, podobně jako je tomu u zdravého srdce. Kardiostimulátor se skládá z baterie a z miniaturních elektrickch obvodů  a jeho el. impulsy jsou přenášeny elektrodou (tenký, po celé délce isolovaný elektrický vodič) do srdce. Moderní kardiostimulátory pracují jen tehdy, chybí-li přirozený rytmus srdce (dle potřeby). Proto musí být přístroj zároveň schopen rozpoznat vlastní rytmus srdce a pokud se neobjeví spontánní stah, vydá kardiostimulátor malý elektrický impuls. Ten se převede elektrodou na srdeční svalovinu, podráždí ji a výsledkem je srdeční stah.

Jak se implantace kardiostimulátoru provádí:
Díky dnešní dokonalé technice je metoda jednodušší a bezpečnější. Samotný výkon  trvá obvykle necelou hodinu. Znecitliví se místo budoucího umístění kapsy kardiostimulátoru v oblasti pod klíční kostí. Poté se  kapsou zavedou do srdce elektrody jednou  z žil procházejcí oblastí pod klíční kostí. Poloha elektrod  se kontroluje na obrazovce rentgenu. Protože žíly nejsou citlivé na bolest, není třeba další znecitlivění či narkosy. Po provedení testu elektrod se připojí kardiostimulátor, vše se znovu zkontroluje a přístroj se umístí do předem vytvořené kapsy v podkoží a kapsa se zašije několika stehy. Zákrok je nebolestivý.

kardiostimulárot.JPG

kardio.JPG

Jak se chovat po implantaci kardiostimulátoru:
Zotavení po implantaci je obvykle krátké. Během prvních dnů po implantaci je třeba nezvedat ruku na straně, kde je implantován kardiostimulátor, nad úroveň ramene a nedělat rukou a ani s ramenem prudké pohyby.

Lékaře je třeba informovat v těchto případech:
1/ Pokud okolí rány bude stále bolet, bude nepřiměřeně zarudlé, teplé, bude natékat nebo z rány bude vytékat tekutina.
2/ Pokud se objeví horečka, bolest či škubání na hrudi, dlouhodobá únava, dušnost či zhoršení již přítomné dušnosti.

Ještě před propuštěním z nemocnice bude pacient objednán k první ambulatní kontrole a bude pravidelně dále sledován. Veškerá kontrola a případné úpravy programu přístroje se provádějí pomocí zvláštního programovacího přístroje, jehož hlava se přiloží na kůži nad kardiostimulátorem, není nutný žádný chirurg.zákrok, kontrola je bezbolestná. Pokaždé se zkontroluje funkce kardiostimulátoru, stav baterie a základní paramery přístroje.
Každý pacient dostane průkaz pacienta s kardiostimulátorem ,který je třeba nosit při sobě.

Život s kardiostimulátorem:
Je plnohodnotný.
Bez obav se můžete věnovat těmto činnostem: běžným domácím pracím, úklidu, sprchování, plavání, řízení automobilu, po poradě s lékařem můžete znovu pokračovat ve fyzické aktivitě /sportování, zahradničení, turistice/, provozování koníčků, sexuální aktivitě.
Pokud si nejste jisti ,zda vaše aktivita neovlivní funkci kardiostimulátoru, vždy se obraťte na odborného lékaře.

Kardiostimulátor a elektrická zařízení:
Přístroje jsou chráněny proti vlivům elektrických spotřebičů. Nicméně, pokud budete mít při práci s elektrickým přístrojem nepříjemné pocity /závratě, rychlý či pomalý tep/, okamžitě jej vypněte nebo ihned opusťte místo, kde se nachází.

Bez obav můžete používat tato zřízení:
Rozhlas, TV, HI-FI, video, el. vysoušeče vlasů, sušičky, myčky nádobí, vysavače, mikrovlnné trouby, kuchyňské spotřebiče. kancelářskou techniku - faxy, počítače, telefony.
Je však důležité, aby přístroje byly v bezporuchovém stavu.
Mobilní telefon je třeba přikládat k uchu na opačnou stranu než je implantován kardiostimulátor a nenosit v náprsní kapse.

Určite se poraďte s lékařem o následujících činnostech:
  • práce s těžkými vibrujícícmi přístroji, např. sbíječkou
  • používání střelných zbraní
  • používání střelných zbraní
  • práce nebo pobyt v blízkosti  přístrojů se silným elektromagnetickým polem nebo s vysokým elektrickým napětím
  • používání el. svářečky.

Cestování:
Není problematické
Pokud poletíte letadlem, informujte bezpečností službu o kardiostimulátoru, případně předložte průkaz pacienta s kardiostimulátorem.Služba zajistí , aby pro Vás kontrola byla bezpečná.
Řízení motorových vozidel je bezpečné.Vždy používejte bezpečnostní pásy - kardiostimulátoru neškodí.

Lékařská vyšetření a zákroky:
Před každým vyšetřením nebo zákrokem upozornětě lékaře na implantovaný kardiostimulátor. Platí to také pro zubaře, maséry a rehabilitační pracovníky.
Ultrazvuk, echokardiografie a vrtání zubů jsou naprosto bezpečné. V případě speciálních vyšetření - např. litotripse, radioterapie, nukleární magnetická rezonance / NMR / nebo elektrokauterisace by mělo být vyšetření konzultováno s Vaším kardiologem.

Jakékoliv problémy či dotazy v oblasti kardiostimulace lze konzultovat:
1/ V naší kardiologické poradně – tel. 569 472 352
2/ Na jednotce intenzivní péče – tel. 569 472 361

 

zpět