OPERACE PŘI SESTUPU ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ A INKONTINENCI


Kdy je operace nutná?

Důvodů pro sestup ženských rodidel je mnoho. Zejména jsou to: těžké porody, nadváha, vrozená nedostatečnost pojivové tkáně, těžká fyzická práce. Sestup může, ale nemusí být kombinován s inkontinencí (únikem moči). V mnoha případech je sestup rodidel takového rozsahu, že při zvýšené tělesné námaze sestupuje pochva před poševní vchod. Operativní úprava těchto stavů je pouze částí úspěšné léčby, ke které dále patří cvičení svalů pánevního dna, eventuálně podávání ženských hormonů.

Normální uložení vnitřních pohlavních orgánů sestup vnitřních pohlavních orgánů

sestup pohlavních orgánů 1m.JPG

sestup pohlavních orgánů 2m.JPG

 

Jakým způsobem se operace provádí?

Nejprve je nutno určit druh a stupeň poškození močového měchýře tzv. urodynamickým vyšetřením. Je-li nutné tzv. zavěšení močového měchýře, provede se buď jednotlivými stehy, které jsou naloženy po straně vedle močové trubice a fixovány k vazivové tkáni oblasti kosti stydké. Tyto operaci lze provést buď na otevřeném břiše, nebo laparoskopicky. Spočívá v sesunutí močového měchýře, naložení stehů a opakovaném přišití močového měchýře na původní místo. Jednodušším výkonem v příslušné indikaci je závěs páskou, kdy po protětí přední stěny poševní je na speciálním zavaděči protažena páska pod močovou rourou a volně uložena do tkáně. V menším počtu případů můžeme léčit únik moče i tradiční metodou tzv. přední plastiky, kdy po protětí přední stěny poševní je močový měchýř vysunut a odpůrná tkáň pod močovým měchýřem sešita tak, aby jej zavedla do příslušné výše.

Dalšími defekty pánevního dna jsou již zmíněné sestupy pochvy a dělohy. Tyto stavy řešíme tzv. zadní plastikou:
          a) odnětím dělohy přes pochvu a zadní plastikou, kdy je svalstvo pánevního dna v dolní třetině pochvy sešito.
          b) se zachováním dělohy pouze tzv. zadní plastikou. Výsledkem je funkční, kratší a užší pochva, která umožňuje sexuální život, je však sníženě citlivá.

Nevyžaduje-li žena zachování pochvy jako orgánu, je možno tento orgán odstranit, případně uzavřít. Ve velmi vzácných případech dochází k sestupu jen pahýlu poševního po předchozích operacích. Pak je možné tento pahýl zavěsit páskou na kost křížovou, buď laparoskopicky a nebo přes břišní stěnu.

Jaké komplikace mohou nastat?

Všechny tyto operace se odehrávají v bezprostřední blízkosti moč. měchýře, močové roury, močovodu,tenkého a tlustého střeva, nervu a velkých cév malé pánve. Tyto orgány mohou být ve vzácných případech poraněny. Po operaci je nutno počítat s určitou dobou rekonvalescence a sníženou citlivostí oblasti vchodu poševního a v místě jizev. Žádná z těchto operací nemůže předem zajistit stoprocentní úspěšnost! Je bezpodmínečně nutné v následných 4 měsících po operaci tělesné šetření, eventuálně snížení hmotnosti – váhy. Zejména u operací, jejichž cílem je vyléčit únik moči může krátkodobě pooperačně dojít ke ztíženému vyprazdňování močového měchýře. Tento stav zpravidla po několika týdnech zmizí. Velmi vzácně se pooperačně objeví časté nucení na močení. Tehdy je nutné doplit operativní léčbu léky.

S čím je nutno dále počítat?
  • Při velkém krvácení je nutno počítat s krevní transfúzí, která přináší rizika typická pro krevní transfúzi.
  • Infekce, které nastaly již před operací a nebo operaci komplikovaly, jsou léčeny antibiotiky, ojediněle mohou končit následnou operací.
  • Ve velmi vzácných případech může po operaci dojít k neprůchodnosti střevní (ileu) , nebo cévní (trombóze a následné embolii), kde oba tyto stavy mají složitější příčiny a vyžadují další léčbu.
  • Nedokonalé zhojení kožní jizvy nastává rovněž velmi vzácně a lze je upravit následnou plastickou operací.

zpět