Letní měsíce využijeme ke stavebním úpravám


Částečně omezený provoz budou mít od pondělí 30.6.2014 na oddělení ARO a JIP chirurgických oborů. Na těchto odděleních začneme se stavebními úpravami s cílem rozšíření stanic. "Jde o dlouhodobě plánovanou akci rozšíření stanic o pooperační pokoje. Vše bude probíhat za finanční podpory našeho zřizovatele Kraje Vysočina," sdělil technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý. Operativa v naší nemocnici dlouhodobě stoupá - ročně se u nás uskuteční v průměru 9 500 operačních výkonů plus 1350 porodů. Pooperační pokoje, dospávací pokoje a lůžka JIP jsou plně vytížena. Předpokládaný rozpočet akce počítá s částkou 5,5 mil. Kč.

Stavební úpravy přinesou dočasnou změnu vstupu na tato oddělení. Přístup bude zajištěn přes 1.NP chirurgický trakt směrem k ARO ambulanci - boční schodiště. Trasa bude barevně vyznačena a přesné informace budou pacientům a návštěvám též poskytovat 24 hodin denně pracovnice informačního centra.

Od 18. července 2014 pak dojde také ke stavebním úpravám dvou operačních sálů na oddělení COS. Modernizace prostor a vybavení přinese vysoce moderní a bezpečné prostředí pro velké operační zákroky. "Po 18 letech nepřetržitého provozu dojde k opravě aseptických operačních sálů. Při této akci bude provedena výměna elektrovodivé podlahy v prostorách pro přípravu pacienta a v pooperačním boxe. K výměně podlah dojde také v bezprostředně navazujících prostorách - sklady zdravotnického materiálu, sklady kloubních náhrad a přípravny operačních týmů. Výměna vstupních a výstupních mechanických dveří za plně automatické, modernizace vzduchotechniky a výměna nábytku je taktéž součástí plánované přestavby, " dodal náměstek Tvrdý.

Uvedené opravy vylepší pracovní prostředí a zajistí podmínky pro udržení vysokých hygienických požadavků na toto oddělení a jeho modernizaci. Ukončení akce je naplánováno na 13. srpna 2014.

Předem se omlouváme pacientům za drobná omezení a děkujeme za pochopení.

petra.cerno@onhb.cz, kontakt tel. 569472201