Ambulance pro vyšetření EP (evokovaných potenciálů)lékař: prim. MUDr. Radka Mišurová, MUDr. Marie Follerová
sestra: Bc. Miloslava Čejková

k vyšetření je třeba se objednat na telefonním čísle 569 472 371

úterý pouze pro objednané pacienty

KDE NÁS NAJDETE:

Hlavní budova nemocnice - budova č. 2, 2. nadzemní podlaží

Evokované potenciály slouží k vyšetření nervových drah. Na našem pracovišti jsme schopni vyšetřit nervové dráhy:

  • zrakového systému (VEP = visual evoked potentials)
  • sluchového systému, který prochází mozkovým kmenem (BAEP = brainstem auditory evoked potentials)
  • drahy vedoucích citlivost z horních i dolních končetin (SEP = somatosensory evoked potentials) a
  • drahy vedoucích hybnost hlavní motorickou dráhou - pyramidovou dráhou (MEP = motor evoked potentials).

Princip vyšetření:
Při vyšetření registrujeme odpovědi mozku na podráždění senzorických orgánů. Tyto odpovědi je možno snímat z povrchu hlavy speciálními elektrodami. Diagnostický přístroj jednotlivé signály několikanásobně zesílí a zpracuje do výsledné křivky. Tvar a charakter křivky se odvíjí od aktuální aktivity mozku. Podněty z vnějšího prostředí vyvolávají odpovídající mozkovou aktivitu. Princip vyšetření spočívá ve změření rychlosti vedení vzruchů v jednotlivých nervových drahách, sledování amplitudy a tvaru odpovědi.

Vyšetření se provádí pomocí moderního přístroje s několika elektrodami, které jsou dráty spojeny s vyhodnocovacím zařízením. Podněty z vnějšího prostředí zajišťují dle typu vyšetření: obrazovka (VEP), sluchátka s přehrávačem (BAEP),speciální elektrody atd.

K čemu vyšetření slouží:
Vyšetření  dokáže stanovit rychlost průběhu nervových signálů nervovými drahami. Samo o sobě nedokáže stanovit diagnózu. Jeho výsledek však důležitou měrou přispívá k odhalení charakteru a příčiny onemocnění nervového systému. Využívá se při podezření na postižení zrakové, sluchové nebo somatosenzorické nervové dráhy. Velmi často pak  k diagnostice demyelinizačních onemocnění (např. roztroušené sklerózy), mozkových příhod a poškození nervů. Vyšetření EP se zpravidla provádí na doporučení neurologa, lékaře ORL nebo očního lékaře.