Canisterapie na dětském oddělení


 
Pravidelné návštěvy canisterapeutického psa na dětském oddělení se staly oblíbenou aktivitou, která u dětí budí úsměv na tváři.

canisterapie přináši dětem radost

 

fenka Meggie

Canisterapie:

  • Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
  • Podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • Rozvíjí orientaci v prostoru a čase
  • Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
  • Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
  • Psi podněcují ke hře a k pohybu
  • Psi mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Canisterapie je vlastně působení na osoby prostřednictvím speciálně vycvičeného psa. Jde o činnost, kdy se pomocí psa provádí výkony, pro zlepšení psychiky - zapomenutí i krátkodobě na nemoci, postižení, samotu, odloučení, pocit zbytečnosti, strach z okolí, a mnoho dalších nepříjemných podnětů. Tyto krátkodobé účinky se prodlužují, až se nenásilnou formou téměř odstraní. V prostředí nemocnice jde zejména o podporu psychiky, čímž se podpoří léčebný účinek. Proto se říká, že pes je léčitelem lidské duše.

C
anisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta ve spolupráci se zaměstnanci naší nemocnice. Terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem tak, aby snížil jeho nesmělost nebo uzavřenost. Dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží pacienta.

Canisterapeut má uzavřenou smlouvu s NHB, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování canisterapie a canisterapeut dodržuje tzv. canisterapeutické desatero.

Rodičům je canisterapie nabízena zdravotnickým personálem předem a vždy podepisují souhlas či nesouhlas s účastí při canisterapii.

Naše canisterapeutická dvojice - p. Veronika Šanderová a fenka Meggie

Veronika Šanderová a fenka Meggie

 celou fotogalerii naleznete zde