Příjmová gynekologická ambulance


Lékař: dle rozpisu
Sestra: Hana Návojská 569 472 396


ORDINAČNÍ HODINY

PONDĚLÍ   6:30 - 15:00
          13:00 - 15:00
          indikační poradna primář MUDr. Pavel Antonín
ss
ÚTERÝ   6:30   -   15:00

         13:00 - 15:00  

ss

        urogynekologie /poslední pacientka 30 min.před koncem ordinační doby/

STŘEDA   6:30   -   15:00
ss        13:00 - 15:00  
        dětská gynekologie MUDr. Erik Lajtman PhD., MPH - detskagynekologie@onhb.cz
ČTVRTEK   6:30 - 15:00
          10:00 - 12:00 
          konziliární vyšetření pacientek Psychiatrické
          nemocnice
          13:00 - 15:00
ss
PÁTEK   6:30 - 15:00
        8:00 - 12:00
        urogynekologie - pro objednané pacientky


KDE NÁS NAJDETE

Budova č. 3, přízemí