DIABETOLOGICKÉ AMBULANCE


Diabeto I.

Vedoucí:
MUDr. Eva Pěkná
sestra:
Irena Kubátová DiS.
Tel.: 569 472 224

MUDr. Pěkná


ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 6:30 – 12:00 MUDr. Eva Pěkná
Úterý 6:30 - 12:00 MUDr. Eva Pěkná
Středa 6:30 - 12:00 MUDr. Eva Pěkná
Čtvrtek 6:30 - 12:00 MUDr. Eva Pěkná
Pátek 6:30 - 12:00 MUDr. Eva Pěkná

Termíny kontrol v diabetoporadně mají pacienti konkrétně určené. Námi dispenzarizovaní pacienti vždy při odchodu z kontroly. Pacienti, kteří k nám přicházejí na doporučení jiného lékaře pro nový záchyt cukrovky nebo zhoršení jejího průběhu nebo z jakéhokoliv důvodu, si termín domluví předem telefonem. Akutně ošetřujeme pouze pacienty z lůžkových oddělení nemocnice nebo po dohodě s doporučujícím lékařem. Dodržováním objednacího systému zkracujete dobu svého pobytu v čekárně.
Děkujeme za pochopení.


Kde nás najdete:

Budova č.2

NABÍZÍME

Edukace (výuka) pro předem objednané pacienty:
Diabetická dieta - základní informace , skupinově:
Úterý 8:20 - 9:30
Čtvrtek 8:20 - 9:30

Speciální témata - jednotlivě, po předchozí domluvě termínu s pacientem nebo jeho lékařem

 • technika, její obsluha a poruchy (pera, glukometry, Diaphan proužky a interpretace nálezů, ....)
 • úprava léčebného režimu a diety při směnném provozu, intenzivním sportu,...
 • péče o nohy jako prevence amputací s prohlídkou a zázvikem v péči, posouzení vhodnoti obuvi
 • sociální hlediska cukrovky (invalidní důchody, průkazky ZTP, příspěvky na dietu, nevhodná práce, lázeňská péče,..)
 • úprava jídelníčku diabetika v souvislosti s jinou chorobou (obezita, poruchy tuků a cholesterolu, léčba Warfarienm, nemoci ledvin,..)
 • rodičovství diabetika, příprava, antikoncepce, sexuální problémy atd....

Diabetologická ambulance zajišťuje péči o diabetiky 1. a 2. typu, provádíme základní edukaci při čerstvém záchytu diabetu, zaměřujeme se na prevenci pozdních komplikací diabetu včetně prevence syndromu diabetické nohy.
Zajišťujeme péči o gravidní diabetičky a ženy s gestačním diabetem, sledujeme ženy po porodu s rizikem vzniku diabetu.

Vznik diabetologické ambulance
Diabetes mellitus neboli cukrovka
Prevence ohrožení diabetika léčeného perorálními antidiabetiky


NÁPLŇ NAŠÍ PRÁCE

 • trvale pečujeme převážně o pacienty léčené inzulinem nebo jeho analogy (DM 1.i 2.typu) nebo o pacienty s orgánovými komplikacemi cukrovky (očí, ledviny, nervy, cévy,..)
 • přechodně přebíráme pacienty jiných lékařů a snažíme se o co nejlepší zhodnocení jejich stavu a nastavení léčeby (nově zachycení nebo zhoršení diabetici)
 • sledujeme nastávající maminky s tzv. poruchou tolerance cukrů nebo těhotenskou cukrovkou, po porodu je ponecháváme v dispenzarizaci
 • dispenzarizujeme maminky, které porodily miminko s porodní váhou 4 kg a více (možné riziko vzniku cukrovky v budoucnu)


SPOLUPRACUJEME

 • se všemi odděleními nemocnice dle potřeby, vzhledem k povaze komplikací cukrovky převážně s očním, chirurgickým, neurologickým, gynekologicko-porodnickým oddělením a oddělením hemodialýzy, s kardiology, endokrinologickou poradnou, obezitologickou poradnou atd.
 • v terénu s lékaři praktiky, internisty, gynekology, očními ambulancemi, ostatními diabetoporadnami okresu
 • při zajišťování péče o diabetiky s domovy důchodců, charitu, pečovatelkami, terénní sestřičkou ze Svazu diabetiků VOHB, praktickými lékaři a jejich sestřičkami,..
 • v komplikovaných případech s Diabetologickými centry, velmi často s Diabetologickou klinikou IKEM Praha a Ústavem péče o matku a dítě v Praze - Podolí.

Všem,i jednotlivě nejmenovaným, za spolupráci děkujeme.


AKTUALITY

 • od jara 2010 ve středu poradna pro obézní diabetiky spolu s PhDr. Komendovou ("Pevný bok" sítě spolupráce diabetolog - psycholog)
 • od léta 2010 vyšetřujeme citlivěji první známky poškození ledvin (přepočítaná GF)
 • tč. domlouváme se ZP pro naše pacienty měření glykémie nepřetržitě za pomoci čidla v podkoží

Podiatrická ambulance

Lékař: MUDr. Václav Pěkný

Pracuje v návaznosti na diabetologickou ambulanci a zjišťuje péči o pacienty se syndromem diabetické nohy a pacienty rizikové pro tento syndrom. Úzce spolupracujeme s angiologem, cévním chirurgem, rentgenologem, neurologem a dermatologem.


ORDINAČNÍ HODINY

 

 

Pondělí 16:00 - 18:30
Objednávání pacientů:
v době ordinace 569 428 852
Po - Pá dopoledně 569 472 224

Ambulance sídlí v budově dětské polikliniky v Havlíčkově Brodě, Kalinovo nábřeží


 

Publikujeme:

Cesta Vrchovinou - Diaokénko
Chotěbořské ECHO - rubrika Diařádky
www.zivotsdiabetem.cz - poradna online

 

Péče o pacientky s gestačním diabetem v diabetologické poradně Nemocnice Havlíčkův Brod - Diastyl 5/2009
Den diabetu - Cesta vrchovinou 10.11.2009

Diabeto II.

MUDr. Terézie Šťastníková
sestra Dagmar Petrová
Tel.: 569 472 434


ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 6:30 - 14:30
Úterý 6:30 - 14:30
Středa 6:30 - 14:30
Čtvrtek 6:30 - 14:30
Pátek 6:30 - 14:30


Kde nás najdete:

budova "staré interny", 1. nadzemní podlaží naproti kardiporadně

oddělení nahoru

Objednací doba do ambulancí