VZ-19-2012


 

 

Označení: VZ /19/ 2012
Předmět:

Dodávka diskového pole pro NHB

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění:

10.12.2012

Termín podání nabídek: 18.12.2012 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Martin Šmíd
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 573
Fax: 569 421 231
email: martin.smid@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO: V COM CZ, s.r.o., Bubenská 704/51, 170 00 Praha 7. IČO 28219287,
AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 47676795,
OR-CZ, s.r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČO 48168921
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
Celková suma: 467 120,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:
Poznámka: Text výzvy na vyžádání u kontaktní osoby