VZ/5/2012


 

 

Označení: VZ /5/ 2012
Předmět:

Dodávka Videogastroskopu

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

VZ bez uveřejnění
Datum zveřejnění: 3.5.2012
Termín podání nabídek: 11.5.2012 do 13:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Adam Fila
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 116
Fax: 569 421 982
email: adam.fila@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO:

Olympus Czech Grou s.r.o., Evropská 179/16, 160 41 Praha 6, IČO: 27068641

Vybraný uchazeč: Olympus Czech Grou s.r.o., Evropská 179/16, 160 41 Praha 6
Celková suma: 800 000,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:
Poznámka: