VZ-16-2012


 

 

Označení: VZ /16/ 2012
Předmět:

Nabídka na dodávku 30 ks počítačů do Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění:

31.10.2012

Termín podání nabídek: 8.11.2012 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Martin Šmíd
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 573
Fax: 569 421 231
email: martin.smid@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO: JSC Tomáš Jindra, Sobíňov 267, 582 62  Sobíňov, IČO 45908290,
TRIALOG  s.r.o., Chlumova 1, 586 01 Jihlava, IČO 48909581,
AutoCont CZ a.s., Romana Havelky 5b, 586 01 Jihlava, IČO 47676795,
COMPAKT Havlíčkův Brod, Chelčického 1005, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72959657 
Vybraný uchazeč: JCS Tomáš Jindra, Sobíňov 267, 582 62 Sobíňov
Celková suma: 357 750,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:
Poznámka: Text výzvy na vyžádání u kontaktní osoby