VZ-15-2012


 

výzva k podání nabídky
Označení: VZ /15/ 2012
Předmět:

Nabídka na dodávku světla pro operační sály EMERGENCY

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 29.10.2012
Termín podání nabídek: 5.11.2012 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Adam Fila
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 116
Fax: 569 421 982
email: adam.fila@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO:

Fénix Brno s.r.o., Vackova 79, 612 00 Brno, IČO: 44961863,
NIMOTECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO: 18825605,
RADIX CZ, s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, IČO: 26774321,
Cheirón a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha, IČO 27094987
MORAMEDICA s.r.o., Hradčanské náměstí 67/8, 118 00 Praha, IČO 29033811 

Vybraný uchazeč: Fénix Brno s.r.o. , Vackova 79, 612 00 Brno, IČO: 44961863
Celková suma: 289 000,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:
Poznámka: