PRAXE STUDENTŮ


PODMÍNKY PRAXE STUDENTŮ V NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD

Před nástupem na praxi je bezpodmínečně nutné si zařídit:

  1. vyplnit Žádost o vykonání studijní praxe (viz formulář ke stažení níže) – bez potvrzení příslušnou školou/univerzitou a schválení vrchní sestrou, popř. primářem oddělení není možné žádost kladně vyřídit
  2. zajistit si individuální smlouvu/dohodu o studijní praxi vydanou příslušnou školou/univerzitou.
  3. doložit očkovací průkaz o očkování proti hepatitidě typu B, na interní oddělení i tuberkulínovou zkoušku
  4. žádost si nechat schválit vedoucí personálního oddělení, která zajistí proškolení o BOZP
  5. předložit jednu fotografii průkazkového formátu pro zhotovení identifikační karty

Formulář žádosti o praxi