VZ/11/2012


Zadávací dokumentace

Označení: VZ /11/ 2012
Předmět:

Nabídka na dodávky mražené zeleniny pro stravovací zařízení NHB

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 3.8.2012
Termín podání nabídek: 16.8.2012 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO:

COOP družstvo HB, Partyzánská 33, 583 01 Chotěboř
Mrazírny Brtnice a.s., 588 32 Brtnice 6
Domino "F" s.r.o., V Ráji 917, 530 02 Pardubice
Makro Casha a Carry ČR s.r.o., p.o.box 25, 155 80 Praha

Vybraný uchazeč: COOP družstvo HB, Partyzánská 33, 583 01 Chotěboř
Celková suma: 384.798,50 Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

1.9.2012
Termín ukončení plnění: 31.8.2013
Poznámka: