VZ/9/2012


Zadávací dokumentace

Označení: VZ /9/ 2012
Předmět:

Výzva k podání nabídky na dodávky hovězího masa do stravovacího zařízení NHB

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 2.8.2012
Termín podání nabídek: 16.8.2012 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO:

TIME s.r.o., Výrobna masa a uzenin Potěhy, 582 86 Leština u Světlé 75
ZŘUD - Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23 Polička
AGRO - Měřín, obch. spol. s.r.o., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Potraviny Vysočina s.r.o.,  Holetín 69, 539 71 Holetín
Jatky Perknov, Mlýnská 3331, 580 01 Havlíčkův Brod

Vybraný uchazeč: Time s.r.o. Výrobna masa a uzenin Potěhy, 582 86 Leština u Světlé 75
Celková suma: 391.000,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

1.9.2012
Termín ukončení plnění: 31.12.2012
Poznámka: