ARO připravilo průvodce pro pacienty


Sestřičky na oddělení Anesteziologicko-resuscitačním vytvořily pod vedením primáře MUDr. Pavla Longina příručku Průvodce anestezií, která seznamuje pacienty jdoucí na operační zákrok a podstupující anestezii s možnostmi a průběhem anesteziologické přípravy. Obrázkový průvodce srozumitelně a podrobně popisuje, co čeká pacienta před i po operačním výkonu.
Prohlédnout si jej můžete zde

prezentace ARO.JPG