VZ/1/2012


Zadávací dokumentace

Označení: VZ /1/ 2012
Předmět:

Úprava a dovybavení kompresové stanice na medicinální vzduch v NHB

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 2.5.2012
Termín podání nabídek: 15.5.2012 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů + IČO: MZ Liberec a.s., U Nisy 362/6, 460 01 Liberec, IČO 47306587
Daniševský s.r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička,
BSJ group, s.r.o., Středisko Pardubice , Staré Hradiště 181, 533 52,
Vybraný uchazeč: MZ Liberec a.s., U Nisy 362/6, 460 01 Liberec
Celková suma: 567 968,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

1.6.2012
Termín ukončení plnění: 1.8.2012
Poznámka: