Plná moc - formulář


V souvislosti se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který vešel v platnost 1.4.2012, jsme připravili pro zákonné zástupce nezletilých pacientů formulář Plné moci. Ta bude akceptována v případech, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců.

Formulář ke stažení zde:   PLNÁ MOC