INTERNÍ A PŘÍJMOVÁ AMBULANCE


Lékař: dle určení primáře oddělení  569 472 348

Sestra: Ivana Novotná 569 472 348  
Hana Bukáčková


ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek 7:00 – 15:30
Pohotovostní služba 14:30 – 7:00

Telefon: 569 472 348, 569 472 444 nebo spojení přes informační centrum 569 472 231


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2


NABÍZÍME

Příjmová ambulance slouží pro příjmy jak akutní,tak i plánované. Její provoz je 24 hodin denně.

Interní a příjmová ambulance zajišťuje:
  • vyšetření nemocných na základě doporučení lékaře jiného oddělení nemocnice či na doporučení praktického lékaře
  • příjem nemocných odeslaných praktickým lékařem či odborným specialistou či jiným odborným lékařem na interní oddělení
  • konziliární vyšetření v rámci nemocnice
  • od 22:00 do 7:00 hod. zajišťuje službu LSPP (lékařská služba první pomoci)
K lékaři s sebou vezměte:
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • seznam používaných léků
  • doporučení praktického lékaře nebo jiného lékaře, který Vás na vyšetření odesílá, ev.  další dostupnou zdravotnickou dokumentaci

oddělení nahoru