VZ/29/2011


           


zadávací dokumentace bude zaslána na vyžádání u kontaktní osoby

Označení: VZ /29/ 2011
Předmět: Rozšíření WIFI v NHB
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 16.11.2011
Termín podání nabídek: 21.11.2011 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Martin Šmíd
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 573
Fax: 569 421 982
email: martin.smid@onhb.cz

Seznam uchazečů:

Compakt - Pavel Bureš, Chelčického 1005, 580 01 Havlíčkův Brod,
Telemont a.s., Krčská 47, 140 00 Praha 4

Vybraný uchazeč:
Celková suma: 322 800,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:
Poznámka: