HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO


Primář: MUDr. František Šenk 569 472 530
Lékař: 

MUDr. Lenka Jílková

Sestra: Ilona Kubátová 569 472 533


ORDINAČNÍ HODINY
 - nepřetržitý provoz na 3 směny
7:00 - 12:00
14:00 - 19:00
21:00 - 24:00

 -úterý pouze ranní a večerní směny, sobota pouze ranní a odpolední směna.
Hemodialyzační středisko a jeho provoz podléhají stejnému režimu jako lůžkové oddělení. Péče je zajištěna vysoce erudovaným personálem.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

NABÍZÍME

 • náhradu funkce ledvin při akutním a chronickém selhání ledvin
 • našití dialyzační arteriovenózní spojky nativní, popř. umělé (Goretex) na zdejším chirurgickém oddělení
 • možnost zavedení dočasného centrálního žilního přístupu do jugulární žíly, popř. žíly podkličkové nebo stehenní
 • možnost zavedení dlouhodobého centrálního žilního přístupu (Perm-cath)
 • metody volby - hemodialýza, hemodiafiltrace na monitorech B-Braun, Nikkiso, Gambro
 • možnost peritoneální dialýzy
 • možnost zařazení do transplantačního programu
 • pravidelné měsíční laboratorní zhodnocení stavu pacientů
 • pravidelné roční měření kostní hustoty
 • edukace pacientů ohledně dialyzační diety a režimových opatření
 • péče ústavního psychologa
 • možnost zařazení do programu kondičního cvičení
 • konziliární činnost pro nemocnici i privátní lékaře
 • možnost přechodného zařazení do dialyzačního programu v rámci dovolené nebo prázdnin
 • kooperace s okolními dialyzačními středisky

Spolupracujeme s následujícími klinickými pracovišti:
 • IKEM Praha
 • I. Int. Klinika FN UK Praha
 • I. Chir. Klinika FN UK Praha
 • HDS Strahov
 • Nefrologická klinika Nemocnice Královské Vinohrady

Pacienty k léčbě indikují lékaři hemodialyzačního střediska a zdejší nefrologické poradny.

SPEKTRA péče

oddělení nahoru