VZ/24/2011


           

Výzva pro podání nabídky

Označení: VZ / 24/ 2011
Předmět: Dodávka analyzátoru vydechovaného NO včetně spotřebního materiálu pro plicní oddělení
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 19.10.2011
Termín podání nabídek: 26.10.2011 do 13:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Adam Fila
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 116
Fax: 569 421 982
email: adam.fila@onhb.cz

Seznam uchazečů: Ascomed s.r.o., Pod cihelnou 664/6, 160 00 Praha 6
MR Diagnostic s.r.o., Pod višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4
Vybraný uchazeč: Ascomed s.r.o., Pod cihelnou 664/6, 160 00 Praha 6
Celková suma: 258 000,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

9.12.2011
Termín ukončení plnění: 19.12.2011
Poznámka: