5.9.2006

ARO

Head physician: MUDr. Pavel Longin
569 472 209
pavel.longin@onhb.cz
Head nurse:

Stanislava Králíčková
569 472 296
stanislava.kralickova@onhb.cz

Longin.jpg

kralickova.JPG


Zástupce primáře: MUDr. Zdeněk Ziegler
Lékaři: MUDr. Jana Ostrovská
MUDr. Miloslava Straková
MUDr. Bc. Lukáš Toman
MUDr. Jaroslav Chládek
MUDr. Marie Valečková
MUDr. Marie Kopištová
MUDr. Gabriela Bedrnová (Svítilová)
MUDr. Linda Závodská
MUDr. Michal Švarc
MUDr. Iceta Ujová
MUDr. Tomáš Joksch
MUDr. Ivana Žáčková